Nie jest to rzadki przypadek, kiedy na Facebooku widnieją dwa konta Facebook. Jedno założone dawno temu i nowe, które dopracowaliśmy z najdrobniejszymi szczegółami. Taka sytuacja jest bardzo myląca dla odbiorcy i przynieść wiele niekorzystnych skutków dla naszej działalności. Żeby się przed tym ustrzec, należy połączyć strony. W tym artykule otrzymasz informacje jak połączyć strony Facebook.

 

Jak połączyć strony na Facebooku?

 1. Jak połączyć dwa fanpage?

ODPOWIEDŹ: Jeżeli chcesz połączyć strony na facebooku w jedną, musisz wykorzystać do tego poniższy link (wniosek). Pamiętaj, żeby odpowiednio zaznaczyć stronę główną.

POPROŚ O POŁĄCZENIE DWÓCH FANPAGE

 

2. Kto może połączyć dwie strony na facebooku?

ODPOWIEDŹ: Połączenia może dokonać tylko Administrator. Musi to być ta sama osoba na dwóch stronach (Nie jesteś administratorem? Zobacz jak zmienić Role na Facebooku)

 

3. Czy mogę połączyć strony o różnej tematyce?

ODPOWIEDŹ: Niestety nie. Połączenia stron można dokonać tylko w przypadku tej samej tematyki oraz kiedy fanpage mają podobne nazwy. Profile muszą reprezentować to samo. Nie ma więc uzasadnienia dla połączenia strony na facebooku o tematyce motoryzacyjnej z fanpage dotyczącym kwiatów balkonowych. Taki wniosek zostanie odrzucony. Wynika to z nieczystych intencji wobec użytkowników.

 

4. Kiedy strony facebook zostaną połączone?

ODPOWIEDŹ: Łączone strony muszą reprezentować to samo tematycznie i mieć podobne nazwy strony. Dodatkowo strony na facebooku powinny mieć te same dane (adres, numer telefonu, link do strony www). To tylko uwiarygadnia chęć połączenia fanpage

 

5. Czy mogę się rozmyślić i w każdej chwili ponownie rozdzielić strony?

ODPOWIEDŹ: Nie. Po rozpoczęciu procesu połączenia stron nie można go cofnąć. Nie można również powrócić do strony, którą skasowaliśmy. Operacja łączenia może potrwać kilka dni, jednak nawet w jej trakcie nie możesz zmienić już zdania.

 

6. Co stanie się z drugą stroną?

ODPOWIEDŹ: Zawartość z połączonej strony (tej mniej ważnej) taka jak posty, zdjęcia i nazwa użytkownika, zostanie usunięta.

 

7. Co stanie się z fanami z tych dwóch facebooków?

ODPOWIEDŹ: Polubienia i zameldowania z obu fanpage zostaną połączone i będą wyświetlane na stronie, która pozostanie po połączeniu. Osoby, które lubią zdublowaną stronę, zostaną powiadomione o połączeniu.

 

8. Czy mogę jakoś zabezpieczyć dane dwóch

ODPOWIEDŹ: Zaleca się zapisać kopie strony i pobrać jej zawartość

 

9. Można dokonać zmianę nazwy fanpage?

ODPOWIEDŹ: Pisaliśmy o tym w artykule "Jak zmienić nazwę strony na fb"